mandag 16. juli 2012

Be uavlatelig

Pilegrimen (strannik, eller russisk vandremunk) ba også ham om forklaring på apostelordet "Bed uavlatelig"...
...Starezen oppfordret ham til å fremsi tollerens bønn: "Gud vær meg synder nådig." Til tross for at det er så kort, høres dette enkle hjertesukk til de bønner som mennesket i en fortvilet situasjon kan sende til himmelen bare med sin siste sjelelige kraft. Men pilegrimen skal ikke bare leilighetsvis be om Guds barmhjertighet. Starezen påla ham å be tollerens bønn tre tusen ganger daglig. Da han trofast hadde utført dette en tid, vendte han tilbake til starezen for å bli belært om mer. Starezen høynet tallet på denne bønnen til seks tusen, og til slutt til tolv tusen ganger om dagen.

Fra boken "Hovedverker av den kristne literatur bind 13 - Fra østens og vestens kirker" side 131 redigert av Oskar Garstein oversatt av Morten Alsvik. Fortellingen er grundig gjengitt i "En pilgrims oppriktige fortellinger" side 159

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar