søndag 8. juli 2012

Trofast og Håpefull's bønn

Gud, vær barmhjertig og nådig mot meg arme synder og hjelp meg til å kjenne og tro på Jesus Kristus. Jeg ser at uten hans rettferdighet og uten tro på den er jeg aldeles fortapt. Herre, jeg har hørt at du er en barmhjertig Gud som har ordnet det slik at din sønn Jesus Kristus skulle være verdens frelser, og at du var villig til å ofre ham for en slik stakkars synder som jeg. For jeg er virkelig en synder. Herre, bruk derfor denne anledningen og herliggjør din nåde ved å frelse min sjel ved din sønn Jesus Kristus. Amen.

s. 154 i "Pilegrims vandring" av John Bunyan

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar